Wednesday, July 13, 2005

Gammel

Hva er medre å lese når man skal øve seg på Italiensk, enn La Storia di Calci? Der kan man glede seg over følgende:
Montemagno è antichissimo. Si trova ricordato nellla carta di fondazione del Monastero di S. Savino, dell'anno 780, insieme alla chiesa di S. Gregorio, in quanto questo chiesa, insieme alle sua dotazione terriera, per essere proprietà dei fratelli Gualberto, Ildeberto e Gumparando, monaci fondatori di quel monastero, entrò a far parte insieme alle altre proprietà, della dotazione del monastero medesimo.
Nå er det absolutt ikke lett å glede seg over den stygge vanen italienere har med å lage uhyggelige lange setninger. Men å vite at ens hjem-landsby er omtalt skriftlig i år 780, dét er fint.
Ellers skal jeg svinge bortom kirkegården en dag (jeg har tid). I boken leser jeg nemlig at Sull'alto gigo verrucano si trovava la Badia col villaggio di S. Michiele Arcangelo e sulle pendici l'antico Romitoro di S. Alessandro, poi Montemagno con le chiese di S. Gregorio e S. Martino, più tardi sarà construita la chiesa di S. Maria delle Neve. Det som er av intresse her er at kriken som er min nabo (S. Maria delle Neve) ble laget efter de to andre kirkene i landsbyen. Min kirke ble som kjent laget i 1076, og saken er at kirken på, vel, kirkegården heter S. Martino. På tide med en tur dit for å se på solen synke i havet, mens man reflekterer over sin forgjengelighet.