Saturday, July 09, 2005

To blog, or not to blog?

Det liggger i Blogens natur at den bør ha et visst preg av kontinuitet. Hverdagen her er så til de grader fylt opp at tid til å blogge, det er det ikke mulig å oppdrive. Der arbeider jeg halve døgnet, som gir det andre til slike ting. Her, derimot, arbeider jeg hele døgnet, og resultatet gir seg selv. All work and no play makes TaSK a dull boy.

Men én ting må jeg få si: Det eneste positive ved å være gift med en som er gift med turistnæringen, er å treffe folk i sitt ess. Studenter er jo fine greier, men ressurspersoner på ferie, det vil jeg faktisk anbefale. Når jeg får tid til å tømme mitt kamera skal jeg vise hvordan en parkeringsplass til en motorsykkel lar seg realisere på noen dager - har man bare den rette turisten for hånden!

Dagens spørsmål er: Gjennom XCode kan man lage "double-clickable" applikasjoner i Java på OS X, og bruke Coca til å få et GUI gjennom Aqua. Hvor mye arbeid er det å lage et GUI på Win32 til den samme Javakoden? Innsikt mottas med takk.

Link