Wednesday, December 15, 2004

Vi tester BlogPost fra Konfabulator. Dersom du kan lese dette ser det ut til å fungere som det skal. Men å skrive på én linje er ikke lett!