Wednesday, November 24, 2004

DIgital Rights Management

Cory Doctorow hold i juni (2004) eu utsøkt foredrag om det som i tekniske kretser omtales som DRM (DIgital Right Management). I praksis betyr det å hindre deg å gjøre med dine egne greier det du har lyst til å gjøre. Les foredraget her.

I sin alminnelighet er folk ikke klar over hvilke enorme krefter som er i sving for å hindre brukere i å rå over sine eiendeler. Dette er, naturligvis, særlig påtrengende i USA. Men stadig tettere internasjonalt samarbeid (som ikke er gjensidig forpliktende!) gjør at det påvirker også oss. Dette er en nytte lærdom for dem som ikke tror på gjensidig forpliktende samarbeid.