Saturday, August 19, 2006

Slutt

Denne bloggen har utspilt sin rolle. Jeg er helt gjennomtint, og skal aldri fryses ned igjen. Mer liv, bedre mat, ingen sne, fler mandarintrær -- alt man kan ønske seg. Alt dette, og mer, er nå å finne i Lasarus. Takk for oppmerksomheten

Link