Wednesday, August 02, 2006

Akademia

Jeg misliker å sitere Dagbladet, men Thomas Hylland Eriksen skriver utmerket om hvorfor mye er galt i dagens akademia. Følg linken.

Link