Sunday, August 06, 2006

Glad

Jeg blir glad når jeg ser på dette bildet (som er omtalt her) og tenker på hvor glad hun var da hun løp nedover blomsterengen den lørdag eftermiddagen. Glade barn er nemlig det beste i verden!