Wednesday, October 12, 2005

Eksamensoppgaver

Det er mye å si om å rette eksamensoppgaver, men noen ganger er det perler å finne som lyser opp i en ellers trist hverdag.
Spørsmålet i oppgaven var
  1. Har Java tillukkning over variabler?
  2. Har Lisp tillukkning over variabler?
Studenten svarer
  1. Ja
  2. Nei, for Lisp bruker "(" og ")" isteden for "{" og "}"
Herlig!