Thursday, November 11, 2004

Fjellpass på motorsykkel

Passi appennino viser bilder fra turer over 61 fjellpass (fra 532 til 3.349 moh). Passe ambisjonsnivå!