Wednesday, October 13, 2004

Blog This!

Blogger Help : What is BlogThis! ?: "BlogThis! is an easy way to make a blog post without visiting blogger.com."

Dette er en test for å se om dette fungerer. Ikke bry deg om den; om du vil kan du si dette er «industriavfall» som hoper seg opp :-) Men for at det ikke skal bli mer er slikt har jeg opprettet en ny blog hvor jeg skal dumpe slikt i fremtiden.