Sunday, January 22, 2006

Ibsen

Tips fra Malm:
Sorrento den 15de October 1867:
Jeg begriber mangegange ikke hvorledes Du holder ud deroppe! Livet deroppe, saaledes som det nu staar for mig, har noget ubeskrivelig kjedende ved sig; det kjeder Aanden du af ens Væsen, kjeder Dygtigheden ud af ens Vilje; det er det forbandede ved de smaa Forholde, at de gjør Sjælene smaa.­ Nu blive vel Dorothea ogsaa snart hentet hjemmefra, og saa er Du jo ikke saa fast bunden. Italien bør og maa Du se, ikke paa en flygtig Gjennemrejse, men under et længere Opphold. Faa Rejsestipendium, ikke søg, men kræv, forlang; paa anden Maade gaar det ikke; sætt Penne og Munde igang; der burde jo ikke behøves saa mange Anstalter; men uden dem faar man intet frem hjemme; ­ja vel heller ikke andetsteds.
fra Henrik Ibsen til sin Svigermor Magdalene Thoresen

Link