Friday, May 06, 2005

Hjemme!

Toscana er ganske bra, Pisa ikke så verst, Montemagno er OK. Men Hustruen, hun er fantastisk. Så enkelt, og så vanskelig er det.