24 oktober 2006

Digitale signaturer

Mitt mål for tiden er å få presentert for den (ut)dannede almue hvorfor det eneste riktige er å si såkalte digitale signaturer; bildet viser hvordan jeg tvinges til å leve: Artikler skrives på OSL sammen med kake og trist kaffe. Nå er ikke en café på OSL det beste stedet: Lyset er enda dårligere enn stolene og bordene, og stillhet er ikke tilgjengelig. Men, likevel, tre sider fikk jeg skrevet. Naturligvis er det pompøst å bruke Moleskin men de er nå både godt sydd sammen i ryggen og lette å hå med å gjøre, så da så.
Flyet ble tr5e kvarter forsinket, og eneste trøsten jeg kunne finne var at Monteverdi har sluppet enda ett volum av sitt store Bach Canata prosjekt og jeg fikk kjøpt meg en iPod Shuffle før jeg mistet jobben.Ellers settes jo fantasien i sving når man ser hvilke meldinger brukere av Skype finner det nødvendig å sende.Helt til slutt: Markedsføring jeg lokkes av virker naturligvis vellaget. Jeg siterer:
Brave new digital world it may be, but no stylus or mouse can compare to Verona's hand-fashioned artistry.
Jeg kunne fort brukt en formue hos Levenger